«

»

Mar 18 2015

Setna rocznica rzezi Ormian

Chaczkar14 marca 2015 roku rozpoczęły się obchody w Polsce setnej rocznicy ludobójstwa Ormian, Asyryjczyków i Greków pontyjskich przez Turków realizujących politykę Genocydu – czyli unicestwienia fizycznego grupy etnicznej manifestującej swoją odrębność kulturową.. Zbrodnia ta, do dziś nie rozliczona pochłonęła 1,5 miliona ofiar, głównie chrześcijan.

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich oraz Ormiańskokatolicka parafia centralna w Warszawie przygotowały w Domu Spotkań z Historią na ulicy Karowej konferencję i wystawy pod tytułem „Ormianie 2015. Naród odradzający się z popiołów zagłady”.

W niedzielę 15 marca o godzinie 15:30 w kościele św. Ducha ojców paulinów przy ulicy Długiej 3 w Warszawie została odprawiona uroczysta Msza św. ormiańskokatolicka za dusze ofiar ludobójstwa Ormian z 1915 roku. Liturgię sprawował wraz z przybyłymi księżmi Ordynariusz Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej dla Ormian katolików J.E. Abp Rafael Minassian. Homilię wygłosił J.E. kardynał Kazimierz Nycz będący ordynariuszem katolików obrządku ormiańskiego w Polsce. Na zakończenie liturgii został odczytany dekret kard. K.Nycza powołujący na patrona katolików ormiańskich w Polsce św. Grzegorza z Nareku, biskupa i 36.Doktora Kościoła. Wspomnienie będzie obchodzone zgodnie z martyrologium rzymskim 27 lutego.

Obchody setnej rocznicy rzezi Ormian będą trwały w Polsce przez cały 2015 rok. Kulminacja nastąpi 24 kwietnia, który to dzień symbolicznie został wybrany przez Ormian na całym świecie jako rocznica Medz Jeghern (Wielkiego Zła) – rozpoczęcia zagłady narodu ormiańskiego w 1915 roku w Imperium Osmańskim. Tego to dnia 1915 roku Turcy dokonali masowych aresztowań inteligencji ormiańskiej w Stambule, która następnie została zgładzona.

Ambasador Republiki Armenii w Polsce Edgar Ghazaryan poinformował, iż światowej sławy polski kompozytor i dyrygent Krzysztof Penderecki, który wychował się w rodzinie o ormiańskich korzeniach skomponował specjalny utwór upamiętniający 100. rocznicę ludobójstwa. Zostanie on wykonany po raz pierwszy w Nowym Jorku w trakcie rocznicowych obchodów.

Ormianie od wieków upamiętniają ważne wydarzenia historyczne i czczą pamięć swoich zmarłych przez wystawianie chaczkarów – kamieni krzyżowych czyli kamiennych płyt wotywnych z płaskorzeźbionym motywem krzyża. Symbolizuje on Drzewo Życia a według ormiańskich legend miał zakwitnąć po ukrzyżowaniu na nim Chrystusa. W Polsce mamy 6 chaczkarów w miejscowościach skupiających Ormian starej i nowej emigracji. Są chaczkary w Krakowie, Elblągu, Klębarku Wielkim koło Olsztyna, Wrocławiu, Gdańsku i powstały w 2014 roku chaczkar w Warszawie. Wszystkie upamiętniają ofiary rzezi sprzed stu lat. Podkreślają też przyjaźń między narodem polskim i ormiańskim, która trwa od blisko siedmiu wieków. W trakcie inauguracyjnego programu w stołecznym Domu Spotkań z Historią zaprezentowano prezentację „Chaczkary na świecie upamiętniające Ludobójstwo Ormian”. Polskie chaczkary mogą Państwo obejrzeć w galerii pod tekstem.

Budując nowe chaczkary w Polsce Ormianie upamiętniają też wszystkich zmarłych rodaków, których groby pozostały lub zostały zmiecione przez wicher historii na wschodnich kresach Rzeczypospolitej, księży ormiańskokatolickich wywiezionych przez NKWD na Syberię, ofiary mordów Ormian i Polaków przez ukraińskich nacjonalistów z UPA w Kutach w Karpatach Wschodnich (19-21.04.1944 r.), w Baniłowie nad Czeremoszem na Bukowinie (15-20.01.1945 r.) i w innych miejscowościach kresowych.

 

Ormianie mają świadomość, że wymordowanie 1,5 mln ich rodaków w 1915 roku nie jest sprawą tylko ich narodu.

Chcieliby aby hekatomba Ormian nie poszła na marne i była znakiem przestrogi w czasach powracających nienawiści etnicznych, prześladowań religijnych, odradzania się skrajnych nacjonalizmów i chęci zawładnięcia światem. Ofiara Ormian z początku XX wieku, nie potępiona, nie rozliczona, nie napiętnowana przez światowe rządy dała początek również bezkarnym aktom straszliwego terroru: na Polakach w celu zdobycia „przestrzeni życiowej”, na żydach w celu rozwiązania „kwestii żydowskiej”, podczas określania tożsamości ukraińskiej, na chrześcijanach w Afryce, Syrii i Iraku z powodu nietolerancji religijnej i krzewienia brutalnej formy islamu.

Stan zagrożenia chrześcijan na świecie, choć częściowo obrazuje uaktualniany co roku Światowy Indeks Prześladowań, prowadzony przez międzynarodową organizację katolicką Open Doors. W rankingu znajduje się 50 krajów, w których chrześcijanie są obecnie najbardziej prześladowani i dyskryminowani.
Zachęcamy też Państwa do przeczytania wywiadu z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim (Tadevos Vartapet Isahakian Zaleski), duszpasterzem ormiańskim, który miał miejsce w 2001 roku – roku 1700 rocznicy przyjęcia przez Ormian chrześcijaństwa i uczynienia go religia państwową.

Polecamy również obszerną publikacje na stronach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w Lublinie zatytułowaną „Ormiański Kościół Katolicki na dawnych ziemiach polskich”.

 

 

Ordynariusz Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej dla Ormian katolików J.E. Abp Rafael Minassian udzielił też wywiadu KAI (Katolickiej Agencji Informacyjnej), który mogą Państwo przeczytać na stronie ekai.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CommentLuv badge