«

»

gru 10 2014

Dwutygodnik Związku Szlachty Zagrodowej

Na adres mailowy Salonu został przesłany zeskanowanym egzemplarz dwutygodnika „Pobudka” nr 21(50)  z 1 listopada 1938 roku. Było to wydawnictwo Związku Szlachty Zagrodowej.

Czym była ta organizacja?

Jak pisał Prokop Sas: „Pragniemy, więc stworzyć we Lwowie Związek Szlachty, przede wszystkim na to byśmy wzajemnie o sobie wiedzieli, a nadto, byśmy sobie pomagali.
Szczególnie chodzi o pomoc w wykształceniu dzieci, które posyłamy do szkół nieraz z wielkim trudem„. Na zjeździe podjęto decyzję o utworzeniu Związku Szlachty Zagrodowej Podkarpacia, w tym celu powołano komisję mającą za zadanie opracowanie statutu i programu działalności. Organizacja o nazwie Związek Szlachty Zagrodowej (ZSzZ) oficjalnie powstała 13 lutego 1938 roku na Zjeździe Ogólnym Szlachty Zagrodowej w Przemyślu. Na czele związku stanął ksiądz dziekan płk. Antoni Miodyński, kapelan 5 pułku Strzelców Podhalańskich. We wspomnianym zjeździe wzięły udział osoby, które patronowały związkowi: gen. bryg. Janusz Głuchowski – wiceminister spraw wojskowych, gen. bryg. Wacław Scaevola Wieczorkiewicz – dowódca Okręgu Korpusu X w Przemyślu, a także wojewoda stanisławowski – Stefan Pasławski oraz wicewojewoda lwowski Gustaw Chmielewski.

Struktura związku przedstawiała się następująco. Najmniejszą jednostką związku było koło. Przedstawiciele kół z danego obszaru tworzyli zarządy powiatowe, przedstawiciele tych zarządów zasiadali w zarządach okręgowych. Pracami ZSzZ kierował Zarząd Główny, na czele którego stał prezes.

W roku 1935 przy Towarzystwie Rozwoju Ziem Wschodnich założono czasopismo „Pobudka”, wydawane początkowo w Tuce nad Stryjem, zaś rok później redakcja przeniosła się do Przemyśla. W roku 1937 pismo stało się dwutygodnikiem, od 1938 wydawcą „Pobudki” został Zarząd Główny Związku Szlachty Zagrodowej. „Pobudkę” w roku 1935 prenumerowało 300 osób, zaś w 1938 r. już 11 tys. Ponadto zaczęto wydawać dodatek dla dzieci „Mała Pobudka”, a wraz z rozwojem ZSzZ na województwo wołyńskie w Łucku wydawano „Pobudkę wołyńską”. W roku 1939 „Pobudka” osiągnęła nakład 15 tys. egzemplarzy. Wychodziły również broszury dotyczące szlachty zagrodowej.

 

Zarys działalności Związku Szlachty Zagrodowej w latach 1938-1939

Darczyńcy serdecznie dziękujemy za chęć podzielenia posiadanymi materiałami.

W numerze znajdziemy między innymi:

wiersz Kornela Makuszyńskiego

Felieton na przyłączenie Ziem Zaolziańskich

Felieton na Dzień Zaduszny

Informacja o śmierci płk Władysława Beliny-Prażmowskiego (13 paździenika 1938r)

Informacje o grypie i jak sobie z nią radzić w jesiennym czasie

Historię rodu Sozańskich herbu Korczak

Porady dla rolników, oraz prawne(przewód spadkowy)

Informację bieżące z kraju i ze świata

Relacje z życia i działania kół Związku Szlachty Zagrodowej

Opowiadania

Humor

Reklamy

 

[Not a valid template]

(Visited 417 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>