«

»

lip 13 2022

Rocznica bitwy grunwaldzkiej

Zbiory Pana Domu wzbogaciły się o ciekawą pozycję z 1910 roku. To specjalna publikacja przygotowana w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Zebrał materiały i opracował Włodzimierz Trąmpczyński, wydawcą był Aleksander Zięckowski.

Prezentujemy okolicznościowe wydawnictwo z pominięciem kilkudziesięciu stron zawierających reklamy. Klikając w obraz poniżej możemy zapoznać się z treścią wydawnictwa. Jest mozliwość powiększania czytanych stron i  oglądanych ilustracji.

 

Grunwald

Bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku.

W 1910 roku przypadła 500. rocznica bitwy pod Grunwaldem. Z tej okazji zostało opublikowane okolicznościowe wydawnictwo z kalendarzem na rok 1911. Zawierało ono opis przyczyn bitwy i jej przebieg. Zamieszczono obszerne relacje z obchodów rocznicy w wielu miastach Królestwa Polskiego, przytoczono głosy o rocznicy bitwy grunwaldzkiej z prasy światowej: z krajów europejskich, azjatyckich, arabskich i zza oceanu.

Bardzo obszernie relacjonowana jest uroczystość odsłonięcia w Krakowie monumentalnego pomnika  króla Władysława Jagiełły i jego wiktorii, tzw. Pomnika Grunwaldzkiego. Pomnik – dzieło artysty rzeźbiarza Antoniego Wiwulskiego, był darem mistrza Ignacego Paderewskiego dla narodu.

Autor „Krzyżaków” Henryk Sienkiewicz skierował na ręce prezydenta Krakowa list, nie mogąc przybyć osobiście na uroczystości. Pisał w nim: „Łączę się z powszechną duszą polską, która w skupieniu i powadze godnej jej majestatu, czerpie z przeszłości nadzieje na przyszłość i w takim stanie, silniej, niż kiedykolwiek, odczuwa własną nieśmiertelność.
I oto jestem z Wami, pod temi samemi znakami Orła i Pogoni, które powiewały pod Grunwaldem”.

Ignacy Paderewski  podkreślił w swoim przemówieniu: „Dzieło, na które patrzymy, nie powstało z nienawiści.
Zrodziła je miłość głęboka Ojczyzny, nie tylko w jej minionej wielkości i dzisiejszej niemocy, lecz i w jej jasnej przyszłości…
Zrodziła je miłość i wdzięczność dla tych, przodków naszych, co nie po łup, nie po zdobycz, szli na walki pole, ale w obronie dobrej, słusznej sprawy zwycięskiego dobyli oręża”.

Biskup Władysław Bandurski w swoim kazaniu w czasie Mszy św. odprawionej w kościele NMP w Krakowie nawiązał: „Lat temu 500, w tem samem świętem miejscu, Jan z Kluczborga, mistrz Akademii Krakowskiej, rozpoczął kazanie dziękczynne po bitwie Grunwaldzkiej w r. 1510, wielbiąc męstwo polskie, szczególnie króla Jagiełły”.

W wydawnictwie znalazł się kącik literacki z fragmentami utworów i wierszami nawiązującymi do wydarzeń w 1510 roku. Wydawnictwo ilustrowane było m.in. fragmentami obrazu Jana Matejki.

Kalendarz poprzedzał liczący kilkadziesiąt stron blok reklam, które pozwoliły sfinansować wydawnictwo.

Wśród reklam i anonsów znalazła się zapowiedź innego wydawnictwa Konstantego Treptego (1856-1927), księgarza i wydawcy warszawskiego.

(Visited 84 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>