«

»

lis 09 2020

Rocznica Zdobycia Niepodległości

Na dziesiątą rocznicę uzyskania Niepodległości Związek Byłych Uczestników Powstań Narodowych R.P. wydał czasopismo „Na Czatach”.

 

Związek należał do Federacji Związków Obrońców Ojczyzny. Na początek listopada 1928 roku w skład federacji wchodziło 18 organizacji byłych wojskowych:

 1. Związek Oficerów Rezerwy,
 2. Polska Organizacja Wolności,
 3. Związek Legionistów,
 4. Związek Bajończyków,
 5. Legia Inwalidów Wojsk Polskich,
 6. Związek Inwalidów Wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej Okręg Warszawski,
 7. Wszechpolski Związek Ociemniałych Żołnierzy,
 8. Stowarzyszenie Rezerwistów i b. Wojskowych,
 9. Ogólny Związek Podoficerów Rezerwy,
 10. Związek Powstańców Śląskich,
 11. Związek Obrońców Lwowa,
 12. Centralny Związek Osadników,
 13. Związek Kaniowczyków,
 14. Związek b. Uczestników Powstań Narodowych,
 15. Legion Śląski,
 16. Związek Sybiraków,
 17. Związek Legionistów Puławskich,
 18. Związek b. Uczestników Wojskowej Straży Kolejowej.

 

Od dnia 10 kwietnia 1932 roku Związek przyjął nazwę Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914/19

Jako dodatek do czasopisma „Na Czatach” zamieszczono zdjęcie ze spotkania prezydenta RP p. Ignacego Mościckiego z delegacją Federacji Związków Obrońców Ojczyzny jakie odbyło się 2 listopada 1928 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Na spotkaniu było ok. 100 osób członków zarządów sfederowanych Związków.

 W artykule „Wierni zawsze jesteśmy swym ideałom” przypomniana została odezwa sprzed roku (z roku 1927)  wydana przez Związek b. Uczestników Powstań Narodowych. Wzywała ona do zjednoczenia ruchu kombatanckiego oraz wsparcia przez wstępowanie byłych żołnierzy.

Odznaka Związku Byłych Uczestników Powstań Narodowych R.P.

W tym czasie w kierownictwie Związku b. Uczestników Powstań Narodowych byli między innymi:

 – Witold Mroziński, prezes Związku,

– gen. Stanisław Bułak-Bałachowicz, vice prezes Zarządu Głównego,

– ksiądz kanonik Roman Kossowski, kapelan generalny Związku,

– ppłk em. Jerzy Syrokomla-Syrokomski, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego,

– dyr. Wilhelm Westrich, skarbnik Związku,

– ppor rez. Wacław Spasiński, jeden z założycieli Związku oraz sekretarz Zarządu Głównego,

– kpt Sylwester Strzelczyk-Wysocki, prezes Zarządu Grupy Warszawskiej Związku.

 

Wśród artykułów okolicznościowych znalazły się dwa, autorstwa Stefana Orłowskiego. Pierwszy z nich to „Młodzież polska w walkach 1920 roku”, drugi z nich to „Przysposobienie wojskowe w Rosji Sowieckiej”.

Prezentowany egzemplarz czasopisma „Na Czatach” znajduje się w prywatnych zbiorach.

Parę artykułów kończy się skrótem cdn, ale nie udało się znaleźć w internecie kontynuacji czasopisma.

 

(Visited 315 times, 1 visits today)

1 ping

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>