«

»

mar 18 2015

Setna rocznica rzezi Ormian

Chaczkar14 marca 2015 roku rozpoczęły się obchody w Polsce setnej rocznicy ludobójstwa Ormian, Asyryjczyków i Greków pontyjskich przez Turków realizujących politykę Genocydu – czyli unicestwienia fizycznego grupy etnicznej manifestującej swoją odrębność kulturową.. Zbrodnia ta, do dziś nie rozliczona pochłonęła 1,5 miliona ofiar, głównie chrześcijan.

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich oraz Ormiańskokatolicka parafia centralna w Warszawie przygotowały w Domu Spotkań z Historią na ulicy Karowej konferencję i wystawy pod tytułem „Ormianie 2015. Naród odradzający się z popiołów zagłady”.

W niedzielę 15 marca o godzinie 15:30 w kościele św. Ducha ojców paulinów przy ulicy Długiej 3 w Warszawie została odprawiona uroczysta Msza św. ormiańskokatolicka za dusze ofiar ludobójstwa Ormian z 1915 roku. Liturgię sprawował wraz z przybyłymi księżmi Ordynariusz Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej dla Ormian katolików J.E. Abp Rafael Minassian. Homilię wygłosił J.E. kardynał Kazimierz Nycz będący ordynariuszem katolików obrządku ormiańskiego w Polsce. Na zakończenie liturgii został odczytany dekret kard. K.Nycza powołujący na patrona katolików ormiańskich w Polsce św. Grzegorza z Nareku, biskupa i 36.Doktora Kościoła. Wspomnienie będzie obchodzone zgodnie z martyrologium rzymskim 27 lutego.

Obchody setnej rocznicy rzezi Ormian będą trwały w Polsce przez cały 2015 rok. Kulminacja nastąpi 24 kwietnia, który to dzień symbolicznie został wybrany przez Ormian na całym świecie jako rocznica Medz Jeghern (Wielkiego Zła) – rozpoczęcia zagłady narodu ormiańskiego w 1915 roku w Imperium Osmańskim. Tego to dnia 1915 roku Turcy dokonali masowych aresztowań inteligencji ormiańskiej w Stambule, która następnie została zgładzona.

Ambasador Republiki Armenii w Polsce Edgar Ghazaryan poinformował, iż światowej sławy polski kompozytor i dyrygent Krzysztof Penderecki, który wychował się w rodzinie o ormiańskich korzeniach skomponował specjalny utwór upamiętniający 100. rocznicę ludobójstwa. Zostanie on wykonany po raz pierwszy w Nowym Jorku w trakcie rocznicowych obchodów.

Ormianie od wieków upamiętniają ważne wydarzenia historyczne i czczą pamięć swoich zmarłych przez wystawianie chaczkarów – kamieni krzyżowych czyli kamiennych płyt wotywnych z płaskorzeźbionym motywem krzyża. Symbolizuje on Drzewo Życia a według ormiańskich legend miał zakwitnąć po ukrzyżowaniu na nim Chrystusa. W Polsce mamy 6 chaczkarów w miejscowościach skupiających Ormian starej i nowej emigracji. Są chaczkary w Krakowie, Elblągu, Klębarku Wielkim koło Olsztyna, Wrocławiu, Gdańsku i powstały w 2014 roku chaczkar w Warszawie. Wszystkie upamiętniają ofiary rzezi sprzed stu lat. Podkreślają też przyjaźń między narodem polskim i ormiańskim, która trwa od blisko siedmiu wieków. W trakcie inauguracyjnego programu w stołecznym Domu Spotkań z Historią zaprezentowano prezentację „Chaczkary na świecie upamiętniające Ludobójstwo Ormian”. Polskie chaczkary mogą Państwo obejrzeć w galerii pod tekstem.

Budując nowe chaczkary w Polsce Ormianie upamiętniają też wszystkich zmarłych rodaków, których groby pozostały lub zostały zmiecione przez wicher historii na wschodnich kresach Rzeczypospolitej, księży ormiańskokatolickich wywiezionych przez NKWD na Syberię, ofiary mordów Ormian i Polaków przez ukraińskich nacjonalistów z UPA w Kutach w Karpatach Wschodnich (19-21.04.1944 r.), w Baniłowie nad Czeremoszem na Bukowinie (15-20.01.1945 r.) i w innych miejscowościach kresowych.

 

Ormianie mają świadomość, że wymordowanie 1,5 mln ich rodaków w 1915 roku nie jest sprawą tylko ich narodu.

Chcieliby aby hekatomba Ormian nie poszła na marne i była znakiem przestrogi w czasach powracających nienawiści etnicznych, prześladowań religijnych, odradzania się skrajnych nacjonalizmów i chęci zawładnięcia światem. Ofiara Ormian z początku XX wieku, nie potępiona, nie rozliczona, nie napiętnowana przez światowe rządy dała początek również bezkarnym aktom straszliwego terroru: na Polakach w celu zdobycia „przestrzeni życiowej”, na żydach w celu rozwiązania „kwestii żydowskiej”, podczas określania tożsamości ukraińskiej, na chrześcijanach w Afryce, Syrii i Iraku z powodu nietolerancji religijnej i krzewienia brutalnej formy islamu.

Stan zagrożenia chrześcijan na świecie, choć częściowo obrazuje uaktualniany co roku Światowy Indeks Prześladowań, prowadzony przez międzynarodową organizację katolicką Open Doors. W rankingu znajduje się 50 krajów, w których chrześcijanie są obecnie najbardziej prześladowani i dyskryminowani.
Zachęcamy też Państwa do przeczytania wywiadu z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim (Tadevos Vartapet Isahakian Zaleski), duszpasterzem ormiańskim, który miał miejsce w 2001 roku – roku 1700 rocznicy przyjęcia przez Ormian chrześcijaństwa i uczynienia go religia państwową.

Polecamy również obszerną publikacje na stronach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w Lublinie zatytułowaną „Ormiański Kościół Katolicki na dawnych ziemiach polskich”.

 

 

Ordynariusz Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej dla Ormian katolików J.E. Abp Rafael Minassian udzielił też wywiadu KAI (Katolickiej Agencji Informacyjnej), który mogą Państwo przeczytać na stronie ekai.pl

(Visited 437 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>